Turkish-English translations for duş:

shower · bath · shower-bath, shower bath · douche · hope · thought · idea · other translations

duş shower

Eve git, duş al, ve unut, çünkü bugün bir şey olmadı.

Go home, take a shower, and forget, because nothing happened today.

Bakın kim sonunda duş almaya karar vermiş.

Look who finally decided to take a shower.

Güzel sıcak bir duş

Nice hot shower, huh?

Click to see more example sentences
duş bath

Bir adam bir otele girer ve der ki, "Bir oda ve bir duş istiyorum.

A man goes into a hotel and he says, "I'd like a room and a bath.

Ve sıcak bir duş falan al.

And take a hot bath or something.

Bir şeyler yemesi, bir yatak ve bir duşa ihtiyacı var.

She needs something to eat, a bed and a bath.

Click to see more example sentences
duş shower-bath, shower bath

Oscar, git bir duş al, ya da domates banyosu falan yap!

Oscar, take a shower, or a tomato bath or something.

Otelimde sadece duş var. Ve bir banyo çok işime yarar.

My motel just has a shower, and I really could use a bath.

Banyo ve duş yok.

No baths, no showers.

Click to see more example sentences
duş douche

Bu Robin Hood duş Nerede biliyor?

This Robin hood douche knows where we are?

Ne bir duş!

What a douche!

Komik olan ne, duş suratlı?

What's so funny, douche face?

Click to see more example sentences
duş hope

Umarım büyük bir duşun vardır.

Hope you got a big shower.

duş thought

Düşündüm ki, bu gece buluşup bir duş alırız, tamam mı?

I thought we'd get together tonight, so take a shower, okay?.

duş idea

Senin fikrin yalnız duş almaktan çok daha iyi.

Your idea sounds better than showering alone.