dua

Çünkü şimdi o da burada, oğlum Onun için de küçük bir dua edebilir misin sence?

'Cause he's here now, my boy, um do you think you could say a little prayer for him, too?

Senin için her akşam ve her sabah dua ediyorum.

I pray for you every night, and every morning too.

Sen David için dua et, ben de annem için, tamam mı?

You pray for David, and I'll pray for my mom, okay?

Çünkü ben o çocuk için çok dua ettim ve bakın.

Because I pray a lot for that kid, and look.

Benim için dua ettin ama bak bana ne oldu.

You pray for me and what's happened to me?

Her gün çocuğunuz için eşiniz için ve sizin için dua ediyorum.

Every day, I pray for your child for your wife and for you.

Meryem Ana, bizim için dua et, şimdi ve sonsuza kadar.

Holy Mary, Mother of God, pray for us, now and forever.

Senin için her gün dua edeceğim.

I'll pray for you every day.

Bir şey gelmeyecek çünkü her gece benim için dua edeceksin.

That won't happen 'cause you'll pray for me every night.

Ve en iyisi için dua edelim.

And let's hope for the best.