dualarım

Bu an için çok dua ettim Bu özgürlük için. Bugün dualarım gerçekleşti.

I-I prayed for this moment, this freedom, and today, uh, my prayers were answered.

Benim dualarım daha değerli?

My prayers are worth more?

En sonunda dualarım kabul oldu.

Finally my prayers have been answered.

Oh, Trey. Dualarım kabul oldu.

Oh, Trey, you answered my prayers.

O zaman dualarım kabul olmuştur.

Then my prayers have been answered.