Turkish-English translations for duman:

smoke · fume, fumes · fog · smog · vapor · other translations

duman smoke

Bir duman canavar vardı ve bir de başka insanlar vardı.

There was a smoke monster and other people on the island.

Kızılderili dumanı hep aynı anlama gelir:

Indian smoke always means the same. Trouble.

Sadece duman ve aynalar.

It's just smoke and mirrors.

Click to see more example sentences
duman fume, fumes

Peki ya kaynak dumanları ne olacak?

What about the welding fumes?

Skyler, kaynak dumanları ne olacak?

Skyler, what about the welding fumes?

Bu duman, bira kadar eğlenceli değil.

These fumes aren't as fun as beer.

Click to see more example sentences
duman fog

Yoğun bir sis dumanı gibi geliyor bana.

It's become like a thick fog to me.

Mike, bana duman kalıbını ver.

Mike, give me a fog pattern.

Korku, dev bir duman gibidir.

Fear is like a giant fog.

Click to see more example sentences
duman smog

Kum ve su yüzünden değil dumanlı sis ve endüstriyel kirlenmeden dolayı.

Not by sand and water but by smog and industrial pollution.

Vay, duman bugün çok yoğun, değil mi?

Wow, that smog is thick today, huh?

Diğer adıyla duman çeken beton.

Otherwise known as smog-eating concrete.

Click to see more example sentences
duman vapor

Sağlıklı bir de çünkü görünmez dumanı var.

And it's healthy because it's invisible vapor.

Gölgeler ve dumanlar, hep aynı olsun.

Shadows and vapors, all the same!

Bu siktiğimin dumanı!

It's fucking vapor.