durdur

Lütfen, lütfen durdur onu.

Please. Please stop him.

Hey, hey, durdur onu!

Hey, hey, stop him!

Aman tanrım, lütfen onları durdur.

Oh, my God. Please stop them.

Lütfen, baba, durdur onları!

Please, Dad, stop them!

Oh, hey, hey, durdur şunu.

Oh, hey, hey Stop that.

Arabayı durdur, ve sakın aptalca bir şey yapma.

Stop the car, and don't do anything stupid.

Anne, lütfen durdur onu.

Mother, please stop him.

Durdur onları, ya da en azından oraya başka bir kızı koyun.

Get them to stop it, or at least put some other girl up there.

Hayır, lütfen durdur onu.

Oh no. Stop him, please.

Lütfen. Lütfen onları durdur.

Please, please make them stop.