duvarın

Tam arkanda bir duvar var, bu duvarın arkasında, kontrol odası var.

Right behind you there's a wall, behind that wall is a control room.

Duvara karşı dur ve iyi bir çocuk ol, ve bizi rahat bırak.

Just stand up against the wall like a good boy and leave us alone.

Bu duvarın arkasında bir şey var.

There's something behind this wall.

Bu duvarların arkasında erkek, kadın ve çocuklara işkence ettiler ve öldürdüler.

Behind those walls they tortured and murdered men, women and children.

Bir duvar var ve bu beni mahvediyor.

There's a wall, and it's killing me,

Belki de ruhu hiç ayrılmadı. ve bu duvarın arkasında saklanıyor.

Maybe his spirit never left, and he's hiding behind this wall.

Evet, sadece şu duvarın arkasında ne olduğunu düşünüyorum.

Yeah, I'm just thinking about what's behind that wall.

Bir duvar, bir televizyon ve bir de yatak ver, bitti, mutluyum.

Just give me a wall, a tv, and a bed, and I'm happy.

Bir kenarında büyük bir duvar, diğer tarafta evler var ama ortada hiçbir şey yok.

There's a big wall on one side, houses on the other and nothing in the middle.

Evet ama özel bir duvar.

Yes, but a special kind.