duyarlıdır

Belki de tasarımcının gözleri farklı dalga boylarına duyarlıdır.

Maybe the designer had eyes that respond to different wavelengths.

Minbari kulakları, insan kulaklarından çok daha duyarlıdır.

Minbari ears are substantially more sensitive than human ears.

Birincil patlayıcı sürtünme duyarlıdır Ve yanıcı.

Primary explosives are friction-sensitive and flammable.

Anlayışlı ve başka insanların acılarına duyarlıdır.

Insightful, sensitive to the plights of others.

Cinayetler zamana duyarlıdır.

Murders are time-sensitive.

Sünnetliler çok duyarlıdır, sıkı kavrayacaksın.

Circumcised are so sensitive, grip tider.