duyguları

Ben gerçekten kötü bir şey gibi bu duygu hakkında gerçekleşmesi için var.

I just got this feeling like something really bad is about to happen.

Kusura bakma, bunlar gerçek bir binada çalışan duyguları olan gerçek bir şehrin gerçek insanları.

I'm sorry, these are real people in a real town Working in a real building with real feelings.

Ve ben Şu anda duygu tam olarak ne olduğunu biliyorum.

And i know exactly what you're feeling right now.

Kardeşim Peter, bir kaç yıl önce öldürüldü ve bu bizim için hala çok duygusal bir konu.

My brother Peter was killed a few years ago, and it's still a very emotional topic for us all.

Bu duyguyu bir gün için bile olsa hissetmek beni mutlu eder bir hafta, bir ay, bir sene.

I could be happy to have that feeling for a day a week, a month, a year.

İşte benim için daha enteresan, daha heyecan verici ve daha duygusal olan alan budur.

And that's the area to me where it gets more interesting and exciting, and more emotional.

Bu duygu bir dakika falan sonra gitmişti, ama dün gece geri geldi.

That feeling was gone after a minute or so, but last night it came back.

Evli bir adam olmak nasıl bir duygu?

How does it feel to be a married man?

Tabii ki de güzel bir duygu.

Of course it's a good thing.

Bu senin için çok ciddi ve duygusal bir durum.

This is a very serious very emotional situation for you.