Turkish-English translations for duyurmak:

announce · to announce · other translations

duyurmak announce

Bunu duyurmak için akşam bir parti var.

There's a party tonight to announce it.

Bu akşam duyurmak istiyoruz.

We'd like to announce tonight.

Bayanlar ve baylar; bugün buraya Juan Carlos Pintera'nın ve Nuevo Leon Cartel'in diğer önemli üyelerinin tutuklandığını duyurmak için toplandık.

Ladies and gentlemen, we are here today to announce the arrest of Juan Carlos Pintera and other key members of the Nuevo León cartel.

Click to see more example sentences
duyurmak to announce

Bunu duyurmak için akşam bir parti var.

There's a party tonight to announce it.

Bu akşam duyurmak istiyoruz.

We'd like to announce tonight.

Bayanlar ve baylar; bugün buraya Juan Carlos Pintera'nın ve Nuevo Leon Cartel'in diğer önemli üyelerinin tutuklandığını duyurmak için toplandık.

Ladies and gentlemen, we are here today to announce the arrest of Juan Carlos Pintera and other key members of the Nuevo León cartel.

Click to see more example sentences