Turkish-English translations for eğilme:

lean · bend, bending · other translations

eğilme lean

Bir yana eğilme, deli gibi davranma, boy yok, ten rengi yok.

Leaning to one side, acting crazy, no height, no skin color.

Öne doğru çok fazla eğilme.

Don't lean too far forward.

Uyuşukluk yok, eğilme yok.

No slouching, no leaning.

eğilme bend, bending

Ve biraz eğilmenin bana bir zararı olmaz.

And a bit of bending does me no harm.

Evet, sadece eğilme, yeter.

Yes. Just don't bend over.