Turkish-English translations for eğitimli:

train, trained · education, educated · skilled · other translations

eğitimli train, trained

Güzel bir sesi var ve biraz eğitimle bir melek gibi şarkı söyleyecektir.

She has a lovely voice, and with some training she will sing like an angel.

Garip bir eğitim alanı gibi görünüyor.

Looks like some kinda weird training area.

Bu yetenek ve eğitim.

It's a gift and training.

Click to see more example sentences
eğitimli education, educated

Yangından sonra, daha iyi bir eve gittim beni evlat edinen ve bana gerçek bir eğitim veren bir aileye.

After the fire, I went on to a better home, a family who adopted me and gave me a real education.

New York Eyaleti Eğitim Departmanı,

New York State Education Department.

Çok eğitimli bir adam.

He's a very educated guy.

Click to see more example sentences
eğitimli skilled

Bu adam üstün yetenekli, iyi eğitim almış bir profesyonel.

This is a highly skilled, highly trained professional.

Ama bende garantili eğitim var.

But I've got guaranteed skill training.

Bunun için beceri ve ciddi eğitim gerekli.

That takes skill And some serious Training.

Click to see more example sentences