Turkish-English translations for eğme:

bend, bending · tilt · other translations

eğme bend, bending

Ona boyun eğme Gaius.

Don't bend to her, Gaius.

Psişik olma ve kaşık eğme basit şeyler, ama iblisler mi?

Psychics and spoon-bending is one thing, but demons?

eğme tilt

Kafanı eğme, tamam mı?

Don't tilt your head, okay?