Turkish-English translations for eşarp:

scarf · babushka · headscarf · other translations

eşarp scarf

Bugün hava soğuk eşarp tak." Ama son zamanlarda, küçük şeyleri unutuyorum.

It's cold today. Wear a scarf." Heh. But lately, I've been forgetting little things.

Güzel bir eşarp, değil mi?

Isn't this a pretty scarf?

Hayır, eşarp ya da onun gibi bir şeyle.

No, with a scarf or something like that.

Click to see more example sentences
eşarp babushka

Bu gerçekten güzel bir eşarp.

That's a really nice babushka.

Belki bir eşarp daha iyi olurdu.

Maybe it would be a better babushka

Canlı renkler, eşarplar.

Bright colors, babushkas.

Click to see more example sentences
eşarp headscarf

Kırmızı bir eşarbı var!

She has a red headscarf!

Kırmızı bir eşarp!

A red headscarf!

Nerede senin eşarbın?

Where's your headscarf?