Turkish-English translations for eşeysiz:

asexual · other translations

eşeysiz asexual

Kötü haberim var millet. Yaratık, eşeysiz üreyebiliyor.

The bad news, everyone, is, the beast reproduces asexually.

Bakteriler ve virüsler eşeysiz organizmalardır.

Bacteria and viruses are asexual organisms.

Ve orkidelerle ilgili çok derin deneyimlerim var. Ve aseptik şartlar altında orkidelerin eşeysiz üremeleri konusunda deneyimliyim.

And I have extensive experience with orchids and the asexual micropropagation of orchids under aseptic cultures.