eşlilikle

Tek eşlilikle sadakat arasında büyük bir fark vardır, Jules.

There's a big difference between monogamy and fidelity, Jules.