Turkish-English translations for eczacı:

pharmacist · apothecary · chemist · pharmacy · druggist · other translations

eczacı pharmacist

Ve sonra yakındaki bir kasabada arkadaşım olan bir eczacı var.

And then there is my friend the pharmacist... .in the nearby town.

Eczacı bey, Bu Ritalin'in herhangi bir yan etkisi yoktur, değil mi?

Mr. Pharmacist, this Ritalin doesn't have any side effects, does it?

Bir eczacı olmak için çalışıyorum.

I'm studying to be a pharmacist

Click to see more example sentences
eczacı apothecary

Bu benim yeni eczacı masam.

It's my new apothecary table!

Bir eczacıyı yazıyorum, küçük ama hayati bir rol.

I am writing an apothecary, a small but vital role.

Bryn Morgan. Yerel eczacı.

Bryn Morgan, local apothecary.

Click to see more example sentences
eczacı chemist

Eczacı, yardım edebilir misin?

Chemist, can you help me?

eczacı, yardım et.

Chemist, help me.

Eczacı kötü bir yalancı.

The chemist's a bad liar.

Click to see more example sentences
eczacı pharmacy

Sucre, senin yerel eczacı olduğunu söyledi.

Sucre tells me you're the local pharmacy.

Eczacı, Tony Martinez adında pisliğin teki bir satıcı.

The Pharmacy is a scumbag drug dealer named Tony Martinez.

eczacı druggist

Baban bir eczacı, profesyonel meslek sahibi, ve sen de bir sanatçısın.

Your father's a druggist, a professional man, and you're an artist.

Nick, bu eczacı Bay Gower değil mi?

Nick. Isn't that Mr. Gower, the druggist?