Turkish-English translations for edebiyat:

literature · lit · other translations

edebiyat literature

Öyle mi? Bilinçli bir düşünce şiir, sanat, müzik ya da edebiyat değil.

Is it not conscious thought not poetry, or art, or music, literature.

Bu edebiyat değil, sadece basit tut.

That's not literature, just keep it simple.

Ben tarih ve edebiyat öğretmeniyim.

I teach history and literature.

Click to see more example sentences
edebiyat lit

Bak, Oscar, Jamie-Lee çökmüş bir edebiyat profesörü istemez.

Look, Oscar, Jamie-Lee doesn't want a broken-down lit prof.

Babası Koreli bir edebiyat profesörü ama o küfürlerin piri.

Her dad's a Korean Lit. Prof, but she majors in swearwords.

TMU, edebiyat bölümü, değil mi?

GMU Lit Department, right?