Turkish-English translations for eden:

garden of eden · other translations

We also found translations for word eden in English.

eden garden of eden

Adam ve Havva da Eden bahçesinde çıplaktı öyle değil mi?

Adam and Eve were naked in the Garden of Eden, weren't they?

Garden of Eden.

Garden of Eden.