efendisiz

Ronin oldular, efendisiz samuraylar,. .başkasının ihanetiyle gözden düşen.

They became ronin, masterless samurai, disgraced by another man's treachery.

Ronin, efendisiz bir samuray.

Ronin. a masterless samurai

Efendisiz bir savaşçı olarak hayat, çok katı.

Life as a masterless warrior, it's tough.

Heryerde efendisiz samuraylar var.

There are masterless samurai everywhere