Turkish-English translations for egzersiz:

exercises, exercise, exercising · workout · training · practice · other translations

egzersiz exercises, exercise, exercising

Işıklar kapansın, yarın daha fazla egzersiz ve uygun diyet için görüşürüz.

Lights out, and we'll see you tomorrow for more exercise and proper diet.

Bu bir güven egzersizi.

It's a trust exercise.

Oh, biraz egzersiz bize iyi gelir.

Oh, the exercise will do us good.

Click to see more example sentences
egzersiz workout

Ardından yeni, muhteşem bir spor salonu buldum düzenli bir egzersiz programı yaptım kendime.

Then I found this awesome new gym, put myself on a regular workout program.

Nedir bu, bir tür matem egzersizi mi?

What is this, some kind of grieving workout?

Binbaşı, patronunun tehlikeli bir egzersiz odası var.

Major, your boss has one serious workout room.

Click to see more example sentences
egzersiz training

Sadece rutin bir eğitim egzersizi.

It's just a routine training exercise.

İyi de, bu bir sorgulama, eğitim egzersizi değil.

It's an interrogation, not a training exercise.

Bir eğitim egzersizi yapacağız.

We're running a training exercise.

Click to see more example sentences
egzersiz practice

Peki büyük bir tenis egzersizi ile sıradan bir tenis egzersizi arasındaki fark nedir?

Okay, so what's the difference between a big tennis practice and a regular tennis practice?

Ama bu kullanışlı bir egzersiz, kişisel değil.

But that's a practical exercise, not a personal one.

Peki, büyük bir tenis egzersizi büyük bir tenis turnuvasından önce yapılır.

Well, a big tennis practice comes before a big tennis tournament.

Click to see more example sentences