Turkish-English translations for ekim:

October · planting, plant · plantation · cultivation · transplantation · other translations

ekim October

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak

June, July, August, September, October, November, December, January.

Ekimde bu evde bir düğün olacak, tamam mı?

There will be a wedding in this house by October.

Ağustos, Eylül, Ekim, Bana ver.

August, September, October, Give us it,

Click to see more example sentences
ekim planting, plant

Ekim Ofisi, Mackie konuşuyor.

Plant office, Mackie speaking.

Benim toprak ekim için uygunmuş, Çiftçi Mike

My soil is ripe for the planting, Farmer Mike.

ekim plantation

O bir biber ekim alanıydı.

It was a pepper plantation.

Ekim alanı harap olmuş.

The plantation is devastated.

ekim cultivation

Ulusal parklar bazen uyuşturucu ekimi için kullanılır.

Sometimes national parks are used by drug cultivators.

ekim transplantation

Doğru duydunuz.Matthew McConaughey, saç ekimi.

That's right, Matthew McConaughey, hair transplant.