ekleyip

Başka bunun gibi bir şey eklemek isteyen var mı?

Does anyone else have anything like that they want to add?

Eklemek istediğiniz bir şey var mı, Yoldaş Binbaşı?

Is there anything you would like to add, Comrade Major?

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Is there anything else you'd like to add?

James, eklemek istediğin bir şey var mı?

James, is there anything you'd like to add?

Çavuş, bu konuya eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?

Sergeant, you have anything to add to this subject?

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Is there anything you want to add?

David, eklemek istediğin bir şey var mı?

David, is there anything you would like to add?

Pardon, eklemek istediğin bir şey mi var Dwight?

Sorry, was there something you wanted to add, Dwight?

Eklemek istediğiniz bir şey var efendim?

Is there anything you'd like to add, Sir?

Bu sefer eklemek istediğin bir şey var mı?

Do you have anything to add at this time?