ekonmik

Bu kazanılamaz savaşın özeti çok büyük ekonmik sonuçlar getirdi.

This abstract unwinable war had huge economic consecuences.