Turkish-English translations for ekose:

plaid · checkered · check, checked · other translations

ekose plaid

Şüpheli Latin erkek, koyu renk kot ve ekose gömleği var.

Suspect's a male hispanic, dark jeans, plaid shirt,

Ölü adamlar ekose kumaş giymez

Dead men don't wear plaid.

Ekose etek, sıkıcı süveter.

Plaid skirt, lame sweater.

Click to see more example sentences
ekose checkered

Dan ekose pantolon giyiyordu, değil mi? Evet.

Dan was wearing checkered pants, wasn't he?

Tüylü, ekose sınırlı olanı.

The furry checkered limited edition

Ekose gömlek mi?

The checkered shirt?

ekose check, checked

Lord Brabourne için soIgun ekose kumaştan bir binici ceketi biçiyordum.

I was cutting a nice muted check hacking jacket for Lord Braeburn.

İçinde ekose gömlek, altında siyah spor ayakkabılar.

Checked, collared shirt underneath, black sneakers.