Turkish-English translations for el arabası:

wheelbarrow · cart · handcart · barrow · trolley · truck · other translations

el arabası wheelbarrow

Andrew, hemen buraya gelmen gerek sana ihtiyacım var ve şey. el arabası da getir.

Andrew, i need you to come over here right away and, um bring the wheelbarrow.

Ayrıca burada bir el arabası izi var.

Plus there's a wheelbarrow track here.

Coop, o klasörü taşımak için sana bir el arabası lazım.

Coop, you need a wheelbarrow for that binder.

Click to see more example sentences
el arabası cart

Parmak izi yok ve bu el arabaları satın almak veya çalmak için çok kolay.

So, no fingerprints, and those carts are too easy to buy or steal to trace.

Git ve el arabası bul.

Go and find a cart.

El arabasını al.

Take the cart.

Click to see more example sentences
el arabası handcart

Bu bir el arabası değil, genç bayan.

This isn't a handcart, young lady.

Hiç bir el arabası gördün mü?

Have you ever seen a handcart?

El arabası kullanan işçilerin başı belada ve seni istediler.

The handcart people are in trouble, and you are wanted.

el arabası barrow

Peki ya benim el arabam?

What about my barrow?

El arabası o tarafta değil, bu tarafta.

The hand-barrow isn't here, it's on that side.

el arabası trolley

Garsonlar lütfen beni el arabasıyla takip edin.

Waiters, please follow me with the trolley

Bu kimin el arabası?

Whose trolley is this?

el arabası truck

Bir el arabası getir.

Get a hand truck.

Pek çok kamera, bir doli arabası, iki el kamerası, bir uydu kamyonu var.

We have multiple cameras, a dolly crane, two hand-helds, satellite truck in the lot.