elbette

Ve elbette bu ev de senin evin değil, değil mi?

And this, of course, is not your house, is it?

Elbette, çünkü ne var, biliyor musun?

Oh yeah because you know what?

Senin hatan değil elbette, ama sen diğer kızlar gibi değilsin.

It's not your fault, that you're not like the other girls.

Elbette, o iyi bir anne ama ben değilim!

Of course, she's a good mother and I'm not!

Ama elbette, sen bunu zaten biliyorsun.

But, of course, you already know that.

Hayır, elbette öyle değil. Ama şimdi her şey çok değişti.

No, of course not, but everything is different now.

Şey, elbette öldürmenin yanlış olduğunu biliyorum, ama sana kim söyledi?

Well, of course I know it's wrong to kill, but who told you?

Hayır, elbette yok çünkü ben de aynısını yapıyorum.

No, of course not because I'm doing the same thing.

Oh evet, evet, evet elbette.

Oh yes, yes, yes of course.

Elbette, sen benim en iyi arkadaşımsın.

Of course, you're my best friend.