Turkish-English translations for elektriklemek:

electrify · other translations

elektriklemek electrify

Şimdi, Feldkirch minerallerini daha yüksek bir frekansa elektriklemek için Ben Franklin'in yıldırım çubuğu.

Now, to electrify the Feldkirch minerals To a higher frequency Ben Franklin's lightning rod.