elektriksel

Bilgisayarlarla ilgili elektriksel bir problem oldu ve ondan sonra bir şey gördüm.

There was an electrical problem with the computers, and then I saw something.

Başka bir dünya, yeni bir elektriksel boyut.

It's a whole other world a new electric dimension.

Mike ve ben, her türlü anormal elektriksel frekansları kontrol ettik.

Mike and I checked for any abnormal electronic frequencies.

Belki elektriksel bir sorun vardır.

Maybe it's an electrical problem.

Ona elektriksel kutup rehberi adını verdim. EKR. Modifiye edilmiş bir katot.

I call it an electrical polarity guide, an E.P.G. it's a modified cathode.

İnsan beyni elektriksel aktivite yaratır.

The human brain generates electrical activity.

O nabızsız elektriksel aktivite var.

He's got pulseless electrical activity.

Hayır, onlara elektrik veriyor. Böylece güveler elektriksel olarak uyuyor.

No, it's giving them electricity so the moths fall asleep electrically.

Nöral ağa bağlanmak bir şekilde beynin normal elektriksel faaliyetini bozmuş.

Connecting to the neural network somehow disrupted our brains' normal electrical activity.

Ne yani elektriksel bir varlık mı?

What, like as in an electrical being?