Turkish-English translations for emekçi:

worker · proletarian · labourer · other translations

emekçi worker

Bu bar emekçiler için. Devletin fahişeleri için değil!

This is a bar for workers, not for government whores.

Düşük işsizlik oranları ve emekçiler arasındaki anlayış.

Lower unemployment rates, and understanding between workers.

emekçi proletarian

Yoldaş Ye bir emekçi.

Comrade Ye is a proletarian

Bir işçi, bir emekçi.

A labourer, a proletarian

emekçi labourer

Yoshizawa adında genç bir emekçi.

A young labourer named Yoshizawa.

Bir işçi, bir emekçi.

A labourer, a proletarian