Turkish-English translations for emeklilik:

retiring, retirement · pension · superannuation · other translations

emeklilik retiring, retirement

Bakın, ben o insanları öldürdüm ama yine de bana erken emeklilik verdiler ve emekli maaşımı da.

Look, I killed those people. And they still gave me early retirement and let me keep my pension.

Benim emeklilik planım da bu.

That's my retirement plan.

Onlar bir uyuşturucu kaçakçısına rahat bir emeklilik veriyor.

They're giving a drug smuggler a comfortable retirement.

Click to see more example sentences
emeklilik pension

Bakın, ben o insanları öldürdüm ama yine de bana erken emeklilik verdiler ve emekli maaşımı da.

Look, I killed those people. And they still gave me early retirement and let me keep my pension.

Ve de emeklilik planını. Ve de hisse senedi hakkın.

And the pension plan. and the stock options.

Sigorta yok, emeklilik yok.

No insurance, no pension

Click to see more example sentences
emeklilik superannuation

Emeklilik kesintileri, ikramiyeler, sosyal sigorta, ücretler gibi seyler.

Things like pensions, superannuation, national insurance, wages.