Turkish-English translations for enerji:

energy · power · go · energize · steam · vigor · PEP · vim · push · other translations

enerji energy

Hepsinde sinir bozucu bir enerji var ve hepsi bir bebek kadar pembe ve yumuşak.

They have all this annoying energy and they're all pink and smooth like a baby.

Bana enerji veriyor.

Gives me energy.

O onun enerji döküyor bu bahçe çünkü o olmak gibi değil bir bilgisayar programcısı.

He pours his energy into this garden because he doesn't like being a computer programmer.

Click to see more example sentences
enerji power

Evet, hâlâ enerjisi var.

Yeah, it's still got power.

Öyleyse tüm bu enerji nereye gidiyor?

So where's all that power going?

Ve onların arkasında, iki enerji santrali çalışanımız var. Değil mi?

And behind them we have two power plant workers, right?

Click to see more example sentences
enerji go

Öyleyse tüm bu enerji nereye gidiyor?

So where's all that power going?

O zaman tüm o enerji nereye gitti?

Then where did all that energy go?

Ve biri ölünce, enerji bir yere gitmek zorunda.

And when somebody dies, that energy has to go somewhere.

Click to see more example sentences
enerji energize

Yeni bükük görüntüm beni tamamen enerjiyle doldurdu.

My new bent outlook has completely re-energized me.

Örneğin dinlendirici, rahatlatıcı enerji verici, gevşetici.

For example, balsamic, relaxing, energizing, winding-down.

Stark Enerji Vericisini.

The Stark Energizer.

Click to see more example sentences
enerji steam

Buhar türbinleri döndürür ve abrakadabra, enerji.

The steam spins turbines, and abracadabra, energy.

Çok iyi, Inches, tam enerji ileri.

Very good, lnches, full steam ahead.

enerji vigor

Ya da enerji, zindelik ve Viagratalite ile yeniden doğması mı?

Or will it be reborn with vim, vigor and Viagratality?

enerji PEP

Bu bir EMA. Enerji Mermisi Atan tüfek.

It's a PEP, pulse-energy projectile rifle.

enerji vim

Ya da enerji, zindelik ve Viagratalite ile yeniden doğması mı?

Or will it be reborn with vim, vigor and Viagratality?

enerji push

Tug Brantley, Aggro Push Enerji İçecekleri'nin CEO'su.

Tug Brantley, CEO of the Aggro Push energy drink.