enformasyon

Savunma Bakanlığı enformasyon, istihbarat ve ulusal güvenlik.

Ministry of Defense Information, Intelligence and National Security.

Alman enformasyon teknisyeni Daniel Domscheit-Berg WikiLeaks'in ikinci tam zamanlı üyesi oldu.

A German IT technician, Daniel Domscheit-Berg, became the second full-time member of WikiLeaks.

Enformasyon Bakanlığı için orta düzey bir katip.

He's a mid-level scribe for the Ministry of Information.

KAZAKİSTAN ENFORMASYON BAKANLIĞI SUNAR

KAZAKHSTAN MlNISTRY OF INFORMATlON PRESENTS

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve daha sonra da Enformasyon Bakanlığı'nda çalıştı.

Attached to the Mlnistry of National Education, then to Minlstry of Information.