engeli

Ama bu sana engel olmadı, değil mi?

But that didn't stop you, did it?

Bana kim engel olacak?

Who's gonna stop me?

Ona kim engel olacak?

Who's gonna stop him?

Beni öldürmek ve yok etmek için kullandılar ve onlara engel olamadım.

They used me to kill and to destroy and I couldn't stop them.

Ama bu bize engel olmadı daha önce.

But that's never stopped us before.

Bu sana daha önce engel olmamıştı.

That didn't stop you before.

Hey, neden kimse bana engel olmadı?

Hey, why didn't anyone stop me?

Bu bize ne zamandan beri engel oldu?

Since when has that ever stopped us?

Ve kendime engel oldum, ve bu küçük bir zaferdir.

And I stopped myself, and that is a little victory.

Şimdi senin politika yaşamını ne etkiliyorsa, o beni de etkiliyor, ve Linda Johnson siyasal bir engel.

Now whatever affects your political life affects me, and Linda Johnson is a political liability.