Turkish-English translations for entelektüel:

intellectuals, intellectual · other translations

entelektüel intellectuals, intellectual

En azından benim biraz entelektüel merakım var.

At least I have a little intellectual curiosity.

Belki de benim düşüncelerin senin için yeterince entelektüel değildir.

Perhaps my opinions just aren't intellectual enough for you.

Bu gece entelektüel bir sebepten dolayı evde kalıyoruz.

Tonight we're staying home for an intellectual reason.

Click to see more example sentences