Turkish-English translations for epe:

epee · other translations

epe epee

Nun de ge dei s'eikein kai emois epe'essin hepesthai!

Nun de ge dei s'eikein kai emois epe'essin hepesthai!

Sonra da bana, "Flore mi epe mi?" dedi.

So he says to me, "Foil or epi?" Epee!