Turkish-English translations for erişim:

accessibility, access, accessing · other translations

erişim accessibility, access, accessing

Bu erişim hakkında daha fazla bilgi almak için tek yol bu.

That's the only way to get more information about the access.

Peki ya internet erişimi?

What about internet access?

Ve özürlü olduğu için, özel erişim noktaları ve park yerlerini kullanabiliyor.

And because he's handicapped, he can use special access points and parking spaces.

Click to see more example sentences