erişmekti

Bir sonraki adım, güçlü algılamaya ve yeniden yapılanma yeteneğine erişmekti.

The next step was attaining insightful function and the ability to restructure.