Turkish-English translations for erkeksi:

manly · male · masculine · butch · virile · mannish · other translations

erkeksi manly

Bir erkek için yapacak çok şey var. ama diğer şeyler için çok zamanım yok.

There's so much for a man to do that there's no time for, well, other things.

Bu erkek ve bu kadın.

This man and this woman.

Bugün gerçekten yakışıklı bir erkek gibi görünüyorsun.

You're looking like a really handsome man today.

Click to see more example sentences
erkeksi male

Bu bir yetişkin olmalı muhtemelen beyaz bir erkek, onun için otoriter bir figür olabilir.

This would be an adult, Possibly a white male. He might be an authority Figure to her.

Hayır efendim. Takma adı Buddy olan beyaz bir erkek arıyoruz.

No, sir, we're looking for a white male, nickname Buddy.

İçeride iki ceset var, iki erkek bir kadın.

Three bodies inside. Two male, one female.

Click to see more example sentences
erkeksi masculine

O çok akıllı, erkeksi ve de feminal tarafı onu duyarlı ve sezgili yapıyor.

He's so smart and masculine, and yet, his feminine side makes him sensitive and intuitive.

Gri takım, beyaz gömlek, erkeksi ayakkabılar.

Gray suit, white shirt, masculine shoes.

Yani kadınlar sadece sizin erkeksi gücünüzü bekliyor.

So women are just waiting for this masculine force?

Click to see more example sentences
erkeksi butch

O biraz daha.. Erkeksi.

He's a little more butch.

Bir aile bir destek ekibidir, Erkek Fatma.

A family is a support system, Butch.

Ah, büyük ve erkeksi.

Ooh, big and butch.

Click to see more example sentences
erkeksi virile

Seni hiç bu kadar güçlü ve erkeksi görmemiştim.

I've never seen you so forceful and virile.

Ama yeterince erkeksi değil.

But he's not virile enough.

Özellikle kel ve erkeksi tipi.

Especially the balding, virile type.

Click to see more example sentences
erkeksi mannish

Bu elbise seni erkeksi mi gösteriyor?

Does this suit look mannish to you?

Daha gırtlaktan ve daha erkeksi.

Throatier and more mannish.