Turkish-English translations for esrar:

pot · marijuana · weed · hash · joint · mystery, mysteries · dope · drug · hashish · enigma · other translations

esrar pot

Hey, bekle bir dakika Daniel. Sende hep esrar olur dostum.

Hey, wait a minute, daniel. you always have pot, man.

Belki de tekrar esrar içmeye başlamalıyız.

Maybe we should start smoking pot again.

O kadar çok esrar içtim ki, beni bu hale getirdi.

I smoked so much pot, it was.. It made me, me!

Click to see more example sentences
esrar marijuana

Çoğu yaratıcı, yaratıcı insanlar içer, bilirsin marihuana içer, esrar içer.

Most creative the most creative people smoke, you know, smoke marijuana, smoke hash.

Todd Ryder. Geçen yıl esrar bulundurmaktan tutuklanmış.

Todd Ryder, arrested last year for possession of marijuana.

Bu bir online esrar dağıtım servisidir.

It's an online marijuana delivery service.

Click to see more example sentences
esrar weed

Biraz esrar ve iki şişe de votka getirdim işte.

I just brought some weed, and a couple bottles of vodka.

Bu esrar çok tanıdık ya.

This weed is so familiar.

Bazen esrar gibi kokuyor.

He smells like weed sometimes.

Click to see more example sentences
esrar hash

Çoğu yaratıcı, yaratıcı insanlar içer, bilirsin marihuana içer, esrar içer.

Most creative the most creative people smoke, you know, smoke marijuana, smoke hash.

Burada bir dünya insan var ve bizde de esrar var.

There are many people here and we have hash.

Cep telefonu, esrar, hap?

Cell phone, hash, pills?

Click to see more example sentences
esrar joint

Çete üyeleri, boş votka şişeleri,.. kül tablasında esrarlı sigaralar, yarı çıplak kızlar.

Gang members, empty vodka bottles, joints in the ashtray, half-naked girls

Bak, bir esrar için ölüyorum.

Look, I'm dying for a joint.

Güçlü bir esrar.

A strong joint.

Click to see more example sentences
esrar mystery, mysteries

Soru şu; neden? Bütün bu maske ve esrar niye?

The question is why, why all this mask and mystery?

Esrarlı Ada, birinci bölüm!

The Mysterious Island, chapter one!

Tamam esrarlı kadın.

OK, mystery lady.

Click to see more example sentences
esrar dope

Ama elimde biraz esrar var.

But I've got some dope.

Sid, Tanrı aşkına esrar alayım deme sakın.

Sid, for Christ's sakes don't buy the dope.

Evet, ne, esrar, kızlar?

Yeah, what, dope, girls?

Click to see more example sentences
esrar drug

Esrar var mı?

Got any drugs?

Esrar, uyuşturucu silah, ölüm.

Marijuana, drugs. Gun, die.

Sizce, McKussic orada esrar satıyor?

You think Mr. McKussic sells drugs there?

Click to see more example sentences
esrar hashish

Hey abla, Lübnan'dan, Fas'tan esrar.

Hey sister, Lebanese, Moroccan hashish.

Esrar ya da marihuana gibi

Like hashish or marijuana

Esrar ister misin?

You want hashish?

esrar enigma

Bir bilmece bir esrar

An enigma and a mystery