Turkish-English translations for estetik:

plastic · aesthetics, aesthetic, aesthetical · cosmetic · beauty · esthetic, esthetics · other translations

estetik plastic

Sanırım estetik ameliyat için biraz genç, sen de öyle düşünmüyor musun?

I think she's a little young for plastic surgery, don't you think?

Çünkü ben de estetik ameliyat yaptırmak istemiyorum.

Because I don't want to have plastic surgery.

Estetik ameliyat istiyorsun?

You want plastic surgery?

Click to see more example sentences
estetik aesthetics, aesthetic, aesthetical

Çünkü çiçekler bizim duygularımıza iyi gelir. Çünkü estetik güzellik bizi sakinleştirir ve yatıştırır.

Now, flowers provide a salve to our senses because aesthetic beauty calms us and soothes us.

Yani bu estetik bir seçim.

So it's an aesthetic choice.

Bu da estetik, değil mi?

Isn't that aesthetic, too?

Click to see more example sentences
estetik cosmetic

Unutma Angela estetik cerrahi sadece yüzeysel bir çözümdür.

Remember, cosmetic surgery is only a superficial solution.'

Yani estetik cerrahları gerçekten mucizeler yaratıyor!

So cosmetic surgeons really perform miracles!

O bir estetik dişçi.

He's a cosmetic dentist.

Click to see more example sentences
estetik beauty

Çünkü çiçekler bizim duygularımıza iyi gelir. Çünkü estetik güzellik bizi sakinleştirir ve yatıştırır.

Now, flowers provide a salve to our senses because aesthetic beauty calms us and soothes us.

Marie-Christine Estetik Kliniği" hiç var olmamıştır.

Marie-Christine Beauty Salon never existed.

Hiç atletik estetiği yok.

No aestlnetic beauty whatsoever.

estetik esthetic, esthetics

O yumuşak birşeyler istedi, ama sert de. sert, işlevsel, estetik, değiştirmesi kolay.

She wanted something soft but hard too. Solid, functional, esthetic, easy to replace.

Aşk bizim için bir kavramken onlar için estetik bir olgudur.

It's something esthetic, whereas for us it's a concept.