Turkish-English translations for etken:

factor · agent · active · other translations

etken factor

Aslında para ne senin ne de benim için önemli bir etken.

Actually, money isn't an important factor for you or me.

Pozitif bir etken ve bir yan etki.

A positive factor and a side effect.

Yüksek peynir etkeni, sana bunu vereceğim.

High cheese factor, I'll give you that.

Click to see more example sentences
etken agent

Kimyasal etkenler ya da radyasyon gibi.

Suggesting chemical agents or radiation.

'Sarı Etken' kullanılacak, doğru mu bu?

'Agent Yellow', is that correct?

etken active

Ama etken olarak acıyı destekledim.

But I actively endorsed pain.