Turkish-English translations for etkilenmek:

be impressed · other translations

etkilenmek be impressed

Dürüst olmak gerekirse, Carson oldukça etkilendim.

To be honest, Carson, I'm rather impressed.

O zaman belki etkilenirim.

Then maybe I'll be impressed.

Belki de Energon transfüzyon kondansatörümüzden daha çok etkilenirsin.

Perhaps you'll be more impressed by our Energon transfusion capacitor.