Turkish-English translations for etrafına:

around · about · round · other translations

etrafına around

Ne yaptığndan gerçekten emin değilim ama en azından onun etrafında değil artık.

Not really sure what he does, but at least he's not around her anymore.

Hayır yani etrafına bir bak.

No, but look around you.

Dur dur, etrafında dön.

Wait, wait. Turn around.

Click to see more example sentences
etrafına about

O zaman etrafına bir bak.

Then look about you.

Buradayım çünkü yaklaşık yarım saat önce, zehirli bir madde dışarıda, bu binanın etrafında serbest bırakıldı.

I am here because about half an hour ago a toxic substance was released outside around this building.

Etrafta zeki bir katil var ve ben onu bulacağım.

There's a clever murderer about, and I'll find him.

Click to see more example sentences
etrafına round

Bu etrafında dönüyor ve bu ışıklar yanıyor, sonra bu yukarı ve aşağı gidiyor.

This turns round and this lights up, then this goes up and down again.

Gel hadi sana etrafı göstereyim.

Come on. I'll show you round.

Kapının etrafında bir algılama filtresi var.

There's a perception filter round the door.

Click to see more example sentences