ettim

Ve ben de ettim.

And so have I.

Ne, yani sence ben mi ettim?

What, you think I did?

Yani iyi ettim, değil mi?

So I did good, right? Good?

Her şeyi ve herkesi terk ettim. Ama kimse

I left everything and everyone, but no one.

Evimi terk ettim çünkü küçük bir kızım var.

No, I left home because I have a little girl.

Ben de aynı şeyi merak ettim. O yüzden onu aradım, çünkü bende hala telefon numarası vardı.

I was wondering the same thing, so I called her, cos I still had her number in my phone.

Bu yüzden onu terk ettim.

That's why I left him.

Evet ve bu yüzden onları alacağım çünkü onları ben hak ettim.

Yes, and that's why I'm gonna win them, because I deserve them.

Seni çok uzun bir süredir takip ettim. Senin hakkında her şeyi biliyorum.

I've been following you for so long, I know everything about you.

Evet, ama ben bir hata ettim.

Yeah, but I made a mistake,