evet

Şey evet Hayır Evet Benim için de iyi değil, senin için de iyi değil.

Well, yes, no, yes It's not good for me. It's not good for you.

Evet, evet, evet, evet Sen ve ben

Yeah, yeah, yeah, yeah You and me

Evet, biliyorum evde benim için bir var ama burada işler çok iyi gidiyor.

Yeah, I know there's a job for me back home, but, uh, things are going very well here.

Bu senin mi? Evet.

Is this for you?

Mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum. İlk defa gerçek biri gibi bir şey yaptın.

Yeah, I'm happy, because that's the first time you've ever done something like a real person.

Evet ama ne var biliyor musun?

Yeah, but you know what?

O bana mı? Evet

Is that for me?

Evet ama yalnız o da değil.

But it's not it's not just that.

Evet, evet, şimdi ne var?

Yeah, yeah, what is it now?

Evet ama senin gibi değil.

Yeah, but not like you.