faşistler

Mafya, Kilise, polisler, kralcılar, faşistler, sosyalistler ayrılıkçılar, demokratlar, komünistler ve liberaller.

Mafia, church, cops, monarchists fascists, socialists, separatists democrats. Communists. And liberals

Uluslararası Kum Kulübü: uyumsuzlar, alçaklar, faşistler ve aptallar.

The International Sand Club: misfits, buggers, fascists and fools.

Faşistler o kadar da kötü değil.

The Fascists aren't all that bad.

Komünistler, faşistler kızıl damalılar ve gri üniformalılar.

Communists and fascists red banners and gray shirts.

Faşistler ile akşam yemeği yemek?

Having dinner with fascists? No.

Birkaç fanatik hariç tüm Faşistler teslim oluyor.

All Fascists, except for a few fanatics, are surrendering.

Arkanda faşistler ve Almanlar var.

There are fascists and Germans.

Almanlar ve Faşistler geldi!

The Germans and the Fascists!

Amerika'nın en büyük sendikası. Tamamıyla sağcı ve faşistler.

America's largest union, terribly right wing and facha.

Faşistler, Copa ve Bara

The Fascists, Copa and Bara