Turkish-English translations for fakat:

but · but not · just · only · if · yet · though · however · on the contrary · mere, merely · other translations

fakat if

Fakat bu doğru olsaydı Oldukça büyük bir olay olurdu, öyle değil mi?

But if that were true, that would be a pretty big deal, right?

Fakat eğer bana başka bir şans vermek istersen, gel bul beni.

But if you want to give me another chance, come find me.

Fakat ya gerçekten ama gerçekten iyiysem?

But what if I'm really, really good?

Bu bir iş. Fakat bir patronun yoksa bu bir sayılmaz.

But it's not a job if you don't have a boss.

Fakat zavallı Harry, eğer bu geldiyse durum çok ciddi olmalı.

But poor Harry, this must be serious if it's come to this.

Evet, fakat ya öyle değilse?

Yes, but what if it wasn't?

Fakat eğer biz

But if we're

Evet, fakat ya eğer

Yeah, but if he does

Fakat eğer bu gerçekse Tanrı onu korusun, o doğru olanı yaptı.

But if that's true, God bless him, he did the right thing.

Fakat orada senin de dostların var.

But if you have friends there