Turkish-English translations for faktör:

factor · agent · other translations

faktör factor

Akran grupları ve rastgele çevresel faktörler aileden çok daha önemlidir.

Peer groups and random environmental factors are far more important than family.

Ya da tamamlayıcı sistem faktör h eksikliği var.

Or she's got complement factor H deficiency.

O da bir faktör olabilir elbette.

Could have been a factor, sure.

Click to see more example sentences
faktör agent

Virüs, orijinal olarak biyolojik faktör, ama mutasyona uğramış.

The virus was originally a biological agent, but it's mutated.

Teatrallik ve yanıltmaca. Kabul edilmeyenler için güçlü faktörler.

Theatricality and deception powerful agents to the uninitiated.