Turkish-English translations for fal:

fortune · horoscope · fortune-telling, fortune telling · other translations

fal fortune

Fal, aptal insanlar için basit bir oyundur.

Fortune telling is a simple game for stupid people.

Evet, ama yumurta ruloları ve fal kurabiyelerinden daha fazlası.

Yeah, but it's more than just egg rolls and fortune cookies.

Bir fal kurabiyesi gibi konuşuyorsun.

You sound like a fortune cookie.

Click to see more example sentences
fal horoscope

Bu senin falın, benim değil.

This is your horoscope, not mine.

Tatlım, inanılmaz bir yıldız falın var.

Honey, you have an amazing horoscope.

Geri al bunu yıldız falı yok!

Take it back, no horoscope!

Click to see more example sentences
fal fortune-telling, fortune telling

Fal, aptal insanlar için basit bir oyundur.

Fortune telling is a simple game for stupid people.