falan

Hayır, iyi falan değilim.

No, I'm not so good.

Hala ona aşık falan değilim ya da onun gibi bir şey.

It's not like I'm still in love with her or anything.

Annem onu iki yıl önce falan terk etti. Ama ondan en az bir yıl önce başladı.

My Mom left him, like, two years ago, but it was at least a year before that.

Hayır. Hayır, İyi falan değilim.

No, no, I'm not all right.

Hayır, tamam falan değil.

No, it's not all right.

Sana ne söylediğini bilmiyorum ama benim dostum falan değil o.

I don't know what he told you, but he is not my friend.

Bana bir şey için ihtiyacın falan var?

Did you need me for something? Yeah.

Hayır, adam falan yok.

No, there's no man.

Hey, bu herif de kim, baban falan mı?

Hey, who is that guy, your father or something?

O iyi falan değil!

He's not all right!